Funcionarios Diplomaticos

Anzonith Albano Lopéz

AREA POLITICA

Arlenin Aguillón Aguillón

PRENSA

Luddy Jazmin Pérez

SECCION CONSULAR

Reina Victoria Vidoza

CULTURA

Lusbeira Sierra Hernández

ADMINISTRACION